motorcyklister

Motorcykelförsäkring

Äger du ett motordrivet fordon måste du enligt lag teckna minst en försäkring.  Standard är trafikförsäkring och man kan också komplettera med ytterligare försäkringar beroende på önskemål och behov. Motorcykelförsäkringar kan vara väldigt dyra så det är en bra idé att jämföra vad olika bolag erbjuder. Priset varierar också beroende på motorcykelmodell, förarprofil och vilka åtgärder du själv tar för att skydda fordonet.

Trafikförsäkring innebär att du får ersättning för potentiella skador du orsakar. Detta kan vara skadad egendom eller personskador. Däremot täcker försäkringen inte egenvållade skador på ditt fordon, stöld och olycksfall som t.ex. eldsvåda.

Med halvförsäkring får du ersättning ifall ditt fordon blir stulet eller skadas i brandrelaterade olycksfall såsom explosion, blixtnedslag och eldsvåda. Försäkringen täcker vanligtvis bärgning av din motorcykel och du får även glasförsäkring och rättskydd.

Med helförsäkring för du alla förmåner av trafik- och halvförsäkring plus vagnskadeförsäkring. Du får alltså ersättning av skador på ditt eget fordon även om du själv orsakat dem.