Använd lantbruksmaskiner och moppe på gården

För att kunna sköta en gård kan du behöva en stor mängd olika maskiner. Hit hör traktorn, som kan dra tunga saker, skotta snö och användas till plantering. Du kanske behöver en plog för att vända jorden inför sådden, eller en harv som jämnar ut plogfårorna. En moped kan också komma väl till pass, särskilt om du bor en bit ifrån mataffärer och annan service.

Hos Kellfri.se hittar du en stor mängd lantbruksmaskiner, hjullastare, traktorer, ATV-redskap och reservdelar. Kellfri.se är helhetsleverantör av olika prisvärda produkter för lantbruket, framställda i Sverige. Här hos Kellfri.se är man genuint nyfiken och intresserade av kunderna, och har djup förståelse för lantbrukets utmaningar.

Traktorn i lantbruket

Plogen uppfanns redan på 500-talet och underlättade då arbetet i att vända och plöja jorden. Under 1900-talet följde stora förändringar inom lantbruket, där nya maskiner och ny teknik började användas. Under femtiotalet blev traktorn allt mer vanlig. Traktorn kan användas för att transportera spannmål och för en lång rad andra göromål på gården, och får högst köras i 40 kilometer i timmen.

Med teknisk utrustning kan samspel uppnås med olika biologiska förutsättningar i lantbruket. Arbetsuppgifterna kan utföras rationellt samt med en högre precision. Teknisk utveckling och teknik gör det möjligt att utnyttja den biologiska potentialen bättre.

Plog

Plogen kan användas för att vända jorden och göra den förberedd inför sådden. Traktorn är den maskin som drar plogen över hela åkern och efter plogbladen läggs sedan jorden i rader. Plogen vänder upp jorden och luckrar upp den, så att den blir luftig och porös så att regnvatten kan tränga in. Bonden kan utföra sitt plöjningsarbete både på våren och på hösten, vilket beror på vad som passar grödan bäst när den planteras eller sås.

Harv

Harven jämnar ut plogfårorna och fördelar jorden på ett jämnt sätt innan sådden. Jordkokorna slås sönder och görs finfördelade. Idag används harvar med många sorters egenskaper, som är anpassade efter olika jordtyper och jordarter. Om du sår i en lerig och tung jord kan den behöva bearbetas på ett särskilt sätt, medan sandiga och lätta jordar har andra behov. Numera finns även andra bearbetningsmaskiner som sparar energi, tid och pengar för lantbrukaren.